GUIDA PËR PRENOTIMIN E TRAGETEVE

Gjithcka duhet të dini në lidhje me përbërjen dhe blerjen e biletave për tragetet GNV dhe për të testuar procedurat për pranimin e pasagjerëve, individëve dhe grupeve si dhe mallrave.
 

 • Si mund të rezervoj një udhëtim GNV?
 • Si mund të bëni deri pasagjerët e biletave?
 • Si mund të përbëjnë mallrat e biletave?
 • Si mund të paguaj për blerjen e një bilete?
 • Është e mundur të firmos asikuracionin?
 • Cili është numri minimal i pjesëmarrësve për të formuar një grup?
 • Çfarë duhet të bëj për të blerë një biletë grupe?
 • Unë dua të blej një biletë, por unë nuk e di ende nëse unë do të marr me vete automjetin.
 • Si mund ta klasifikoj automjetin tim?
 • Si mund të klasifikoj / rezervoj automjetin im të regjistruar për përdorim të përzier?
 • Është më me leverdi të rezervoj automjetin si mallra apo udhëtarë?
 • Në rastin transporti malli, është e detyrueshme që të rezervoj një poltronë?
 • A mund të dërgoj një makinë pa shofer?
 • Unë do të doja të bëjë një rezervim me tre ose më shumë shoferë.
 • A mund të rezervoj kabina për përdorim ekskluziv të shoferëve?
 • Faturimi GNV: Si mund të procedoj për të përfituar nga përdorimi i faturimit elektronik

 

Si mund të rezervoj një udhëtim GNV?

Biletat mund të blihen:

 • Online në faqen e internetit ëëë.gnv.it 
 • Nëpërmjet Contact Center GNV ( nr. tel. 010.2094591)
 • Pranë biletarive portuale GNV
 • Pranë Agjencive të Udhëtimit

Si formulohet bileta e pasagjerëve?
Çmimi i treguar në biletë është e bazuar në tarifën e transportuesit në fuqi në datën e lëshimit të tij. Tarifa nuk është fikse dhe mund të ndryshohet në varësi të uljes apo rritjues së saj. . Skontot dhe reduktimet e veçanta nuk kanë efekt prapaveprues për bileta të lëshuara. Çmimet për "vendasit / banorët" nuk janë të pranishme në të gjitha nisjet dhe akomodimet. Preventivët nuk konfirmojnë çmimin dhe nuk garantojnë vende në anije. Përveç nëse specifikohet ndryshe, çmimi i treguar në biletë nuk përfshin administrimin e ushqimit në bord, që mbetet në ngarkim të pasagjerit.

Elementet janë:

 • Tarifa bazë për pasagjer
 • Shtesat (taksat e portit, ISPS, taksat dhe pagesat shtesë bunker) për udhëtarë
 • Tarifa e akomodimit zgjedhur (brenda kabinës, jashtë ose suite)
 • Tarifa dhe tarifa shtesë për makinën
 • Tarifa për kafshët

Ju gjithashtu mund të nënshkruani Asikuracionin e udhëtimit dhe Asistencës për Pasagjerët duke paguar 5,50 € dhe Asikuracionin e Automjetit duke paguar 5 €.

Si është e formuluar një biletë mallrash ?
Sasia e komponentëve të ndryshëm të biletës varet nga data e udhëtimit, nga data e rezervimit p dhe lloji i akomodimit të zgjedhur. Elementet janë:

 • Shpenzimet e transportit me det
 • Pagesa shtesë Bunker
 • Lëshimi i Politikës së Sigurimit
 • Shoferi ose lëvizje automjeti të padrejtuar

Si mund të paguaj për blerjen e një biletë?

 • Online: me kartë Visa, Master Card, Visa Elektron, American Express, PayPal.
 • Te sporteli: me kartë krediti, cash,cek, karta pagese DKV, UTA dhe Multicard

 

A është e mundur të nënshkruash një asikuracion?
GNV, bashkë me partnerin ERV, propozon dy politika sigurimi që duhen nënshkruar me blerjen e biletës.

Sigurimi në Udhëtim, i Bagazhit dhe Asistencës së Pasagjerëve  të jep mundësinë e:

 • Asistencës shëndetësore të personit ;
 • Rimbursimit të sanksioneve në rast anullimi të biletës;
 • Sigurimit të bagazhit.

 

Sicurazioni për Dëmet e Automjeteve  siguron automjetin tënd (makinë ose motocikletë) për dëme që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në traget
Të kujtojmë se për të pranuar asikuracionet nevojitet seleksionimi i zërave përkatëse të asikuracionit anullimi dh/ose asikuracion automjetesh

Kliko këtu për Kushtet e Përgjithshme [link condizione generali]

Cili është numri minimal i pjesëmarrësve për të formuar një grup?

Për të formuar një grup duhet të jenë të paktën 15 pasagjerë.

Si duhet të veproj për të blerë një biletë për grup biznesi?
Për blerjen e një bilete grup biznesi është e nevojshme të shkruash në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Dua të blej biletën po nuk e di nëse do të marr me vete makinën?
Mund të blej, në modalitetin e parazgjedhur, biletën pasagjer dhe në një moment tjetër vetëm me anë të GNV (telefon dhe/ose sporteli) apo Agjensia e Udhëtimeve, shtoni një biletë të ndarë në mes.


Si mund të klasifikoj makinën time?
Është e nevojshme të verifikohet lloji i rregjistrimit në librezën e qarkullimit të automjetit tënd.

SI mund të klasifikoj/ rezervoj makinën time të rregjistruar për përdorim të përzier?
Është e nevojshme të verifikohet nëse në udhëtim transporton pasagjerëë apo mallra

Është me leverdi të prenotosh automjetin si mallra apo pasagjerë?
Për klasifikimin me korrektësi besoji llojit të rregjistrimit të automjetit.

Në rast transporti mallrash, është e detyrueshme të rezervosh një vend shoferi?
Jo, nëse shoferi preferon të udhëtojë në kabinë teke mund të blejë me vete një kabinë pasagjerësh.

Automjete mallra: Si mund të prenotoj?
Për prenotim të makinave mallra në zonat Shengen është e nevojshme të telefonosh në numrin +39 010 5509339 ose të shkruash në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Mund të dërgoj një makinë pa shofer?
Sigurisht: është e nevojshme ta rezervosh si makinë mallrash. Për cdo informacion të mëtejshëm apo kërkesë paraprake mund të telefonosh në numrin +39 010 5509339 ose të shkruash në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Doja të bëja një rezervim me tre ose më shumë shofera
Të këshillojmë të kontaktoni GNV nëë numrin +39 010 5509339 për të verifikuar me operatorët mundësinë e shtimit të tjera (mundësi në bazë të disponibilitetit/mbushjes së anije).


Mund të prenotoj kabina për përdorim vetëm të shoferave?
Po, kundrejt pagesës së një shtese dhe nëse trageti ka kabina të tilla.
Nuk ke gjettur përgjigjen që kërkoje? Telefono në Contact Center GNV në numrin +39 0102094591

Faturimi elektronik GNV: Si mund të procedoj për të shfrytëzuar faturimin elektronik?

Njoftohet pasagjeri se në rast nevoje të marrë faturën elektronike të biletës që do blejë keni në dispozicion shërbimin Contact Center GNV duke telefonuar në numrin + 39 010 2094591.Në rast të kundërt transportuesi nuk mund të lëshojë faturën elektronike dhe nuk do të ketë mundësi pretendimi