Sbarkimi

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Pёr çdo udhёtim tregohet kohёzgjatja e udhёtimit, e cila mund tё ndryshojё pёr shkak tё kushteve tё vёshtira atmosferike.
Pёr mё shumё detaje konsultoni seksionin “Destinacioni i Tragetit” nё sitin tonё dhe kёrkoni destinacionin qё ju intereson.
Kohёzgjatja e udhёtimit kuptohet nga hyrja e pilotit nё bordin e desticanionit.
Vonesat e mundshme nё radё dhe nё zbarkim, nuk janё pёrgjegjёsi e Kompanisё.