Hi, e dini kur doni të largoheni? Zgjidhni udhëtimin tuaj

Udhëtim Rrumbullakët NJË MËNYRË

Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Tax and Port Dues

Porto di Genova

Traffico Schengen

DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017 DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Tariffa Ente
Pax imbarco/sbarco € 1,25 x pax Stazioni Marittime
Auto imbarco/sbarco € 2,00 x pz Stazioni Marittime
Moto imbarco/sbarco € 0,67 x pz Stazioni Marittime
Contributo servizi generali pax € 2,00 x pax Stazioni Marittime
Contributo servizi generali auto € 2,15 x pax Stazioni Marittime

DAL 01/06/2017 AL 30/09/2017>

Tariffa Ente
Pax imbarco/sbarco € 1,96 x pax Stazioni Marittime
Auto imbarco/sbarco € 3,13 x pz Stazioni Marittime
Moto imbarco/sbarco € 1,05 x pz Stazioni Marittime
Contributo servizi generali pax € 2,00 x pax Stazioni Marittime
Contributo servizi generali auto € 2,15 x pax Stazioni Marittime

Porto di Porto Torres

Tariffa Ente
ISPS pax solo imbarco € 1,60 x pax Autorità Portuale
ISPS motoveicoli pax solo imbarco € 0,80 x pz Autorità Portuale
ISPS autoveicoli pax solo imbarco € 1,90 x pz Autorità Portuale
Diritti pax imbarco/sbarco € 1,00 x pax Autorità Portuale
Diritti auto pax imbarco/sbarco € 0,70 x pax Autorità Portuale
Diritti moto pax imbarco/sbarco € 0,30 x pax Autorità Portuale