Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Çmimet

Besnikëria të leverdis!

Me MyGNV në fakt mbledh pikë duke udhëtuar dhe FITON ulje çmimi të jashtëzakonshme.

myGNV rende più vantaggiosi e piacevoli i tuoi viaggi sulle nostre Grandi Navi Veloci.

MyGNV i bën më të fituara dhe më të këndshme udhëtimet e tua në Anijet tona të Mëdha e të Shpejta.Sapo të arrihet totali i pikëve që të jep të drejtë të marrësh çmimin tënd, mund të kërkosh bonon tënde të uljes së çmimit ekskluziv dhe ta përdorësh për udhëtimin tënd vijues.

Ja Çmimet MyGNV

Çmimet janë bono ulje çmimi të përdorshëm për blerje në biletaritë e trageteve GNV.

Do të mund të përdorësh bonot e uljes së çmimit pasi të arrihen këta kufij:

Kufiri i Pikëve Çmime
200 pikë Bono Ulje çmimi prej 50 €
400 pikë Bono Ulje çmimi prej 100€
600 pikë Bono Ulje çmimi prej €
800 pikë Bono Ulje çmimi prej 200€
1000 pikë Bono Ulje çmimi prej 250 €
1200 pikë Bono Ulje çmimi prej 300 €
1400 pikë Bono Ulje çmimi prej 350 €

Si të kërkosh Çmimet

Për të kërkuar çmimin tënd na kontakto:

  • NËPËRMJET FAQES WEB - hyr në faqen tënde personale dhe nëpërmjet Ambientit Çmime bëj
  • ME TELEFON - merr në telefon Contact Center GNV në numrin 010.2094591
  • ME EMAIL - dërgo një email në mygnv@gnv.it

Kërkesa për çmimin duhet bërë të paktën 5 ditë pune para datës së nisjes. .

Bileta me çmim të ulur do të jepet nga GNV, pas verifikimit të gjendjes së vendeve. Bileta do të dërgohet me email ose nëpërmjet faksit.

Ulja e çmimit nuk aplikohet mbi taksat e mundshme të parashikuara mbi biletën.