Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Përmasat e bagazhit

Mos harroni që Kodi Rrugor është shumë i rreptë: nëse përdorni bartësin e bagazheve, kini kujdes të mos e tejkaloni lartësinë e automjetit që keni deklaruar në kohën e rezervimit dhe blerjes së biletës.

Nëse përmasat janë të ndryshme nga ato të deklaruara, pasagjerët do të paguajnë shtesën përkatëse tarifore dhe tarifën (“fee”) të parashikuar për ndryshimin e biletës.
GNV ka të drejtë të mos ngarkojë automjetet, përmasat e të cilëve nuk përputhen me ato të deklaruara në kohën e rezervimit, dhe në rast të mungeses së hapësirave të posaçme në hangarin e anijes.

Në kabinë sillni vetëm gjërat e nevojshme, me qëllim që në zbritje të jeni më të shpëjtë e më të sigurtë.

Mos harroni ilaçet në automjet! Mos harroni se gjatë gjithë udhëtimit nuk do mund të hyni në hangar!