Kërkesa të veçanta

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Transporti i Pasagjerëve me aftësi të kufizuara, me nevoja tё veçanta, i të sëmurëve apo personave të tjerë, të cilët kërkojnë asistencë të veçantë duhet njoftuar paraprakisht, me dokumentacionin e duhur, të  paktë n 48 orë  para nisjes së  anijes, duke telefonuar në Qendrën Kontaktuese (Contact Center) GNV në numrin +39 010 2094591pmr@gnv.it - për raste të veçanta, kërkesa duhet të dërgohet të paktën 5 ditë pune para datë së nisjes, pasi anija nuk ka staf dhe/ose strukturën e nevojshme për të  ofruar shërbime individuale zëvendësuese, asistencë, përkujdesje, etj. Pasagjerëve. Nëse ju nevojitet një kabinë për personat me aftësi të kufizuar, mund të na kontaktoni në numrin +39 010 2094591 nga ora 8.00 deri në 21.00 për të bërë rezervimin.
Jeni të lutur të ndizni të 4 dritat/stopat gjatë kohës që jeni duke pritur për imbarkim, ku një nga punonjësit tanë do t’ju pyesë se për çfarë asistencë keni nevojë, do t’ju sjellë karrocën për invalidë gjatë hipjes apo zbritjes dhe do t’ju tregojë ku të parkoni automjetin tuaj në urën hangar, në mënyrë që të mbërrini sa me lehtë te ashensorët.
Ju kujtojmë se karrocat për invalidë, për personat me lëvizshmëri të kufizuar, janë të kufizuara në numër dhe nuk mund t’ju garantojmë këtë mundësi gjatë gjithë kohëzgjatjes të udhëtimit, por personeli do të bëjë të pamundurën për t’ju siguruar një udhëtim të rehatshëm në përputhshmëri me kushtet e anijes.

Pasagjerja që është në dijeni të shtatzanisë së saj, duhet të njoftojë Komandën e anijes para imbarkimit.
Në rast të një shtatzanie pa ndërlikime, në fund të muajit të 6-të, pasagjerja duhet të pajiset me një  çertifikatë mjeksore që vërteton se e njëjta mund të përballojë udhëtime detare e ta dorëzojë te oficeri i anijes në rast se ja kërkon, e po ashtu duhet të plotësojë formularin, i cili e liron Kompaninë nga të gjitha përgjegjësitë, dhe që shkarkohet në www.gnv.it, ose në biletaritë GNV, ose duke kontaktuar në  Qendrën Kontaktuese (Contact Center) të Grandi Navi Veloci në numrin +39 010 2094591.
Në raste të tjera, Pasagjerja shtatzanë duhet të pajiset me certifikatë mjeksore që e autorizon të udhëtojë pavarësisht në cilin muaj të shtatzanisë është. Sidoqoftë, Komandanti ka të drejtë të ndalojë imbarkimin, nëse kushtet nuk janë të këshillueshme për udhëtimin e pasagjeres shtatzënë.

Pasagjerja shtatzënë duhet të plotësojë formularin e duhur të përgatitur nga GNV, të hartuar nga mjeku i saj, jo më herët se 1 javë para nisjes, në adresën pmr@gnv.it, i cili do të vlerësohet në bashkëpunim me drejtorin shëndetësor nëse mundet të udhëtojë apo jo.
I njëjti formular do t’i dorëzohet personelit të caktuar, gjatë imbarkimit.
Sidoqoftë, Komandanti ka të drejtë të ndalojë imbarkimin, nëse kushtet nuk janë të këshillueshme për udhëtimin e pasagjeres shtatzënë.
Pasagjerëve të cilëve u refuzohet imbarkimi për shkak të vlerësimit të padiskutueshëm të Komandës së anijes, do të rimbursohen.