Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Our commitment to guarantee you safety and flexibility

Per te mbajtur ne vemendje nevojat e juaja dhe per te vazhduar t’ju garantojme sigurine ne cdo faze te lundrimit, GNV rinovon politiken e saj tregtare fleksibile!

Per kedo qe prenoton brenda 07/02/22 per lundrimet nga shkurti deri ne shtator 2022, ne te gjitha linjat qe operohen nga GNV do te kesh:

  • ME SHUME FLEKSIBILITET ne blerjen dhe programimin e udhetimit tend, fale eliminimit te penaliteteve te anullimit* (deri ne 7 dite para dates se nisjes) ne te gjitha linjat dhe penalitetet e ndryshimeve* ekskluzivisht per linjat nga /per Baleari dhe nga/per Shqiperi (nese modifikon bileten, do te paguani vetem ndryshimin ne cmim ne qofte se ekziston, qe rrjedh nga, per shembull : ndryshimi i dates, shtim i ushqimit, personave etj.). 
  • Mundesia e blerjes ne menyren Parashitje* duke paguar nje shume ME TE VOGEL, e ulur nga 30% ne 10% te totalit te biletes (minimum 50,00 €). Parashitja nuk eshte e ndryshueshme ose e anullueshme dhe ne rast mos konfirmimi te udhetimit sjell humbjen e shumes se paguar. Penalet per anullimin qe aplikohen per Parashitjet do te varen nga politikat ne fuqi per kohen e pageses se fundit.

*Per bileta te prera nga 25/10/21 deri 8/11/21, per lundrime nga Shkurti ne Shtator 2022 per te gjitha linjat, eleminimi i penaleve te anullimit eshte e vlefshme deri ne 4 dite para dates nisjes.

 

Book now

 

Disponon ende nje  KUPON IMBARKIMI per udhetimet e anulluara per emergjencen Covid?

Duke prenotuar brenda dates 01 Korrik 2022, pervec kushteve te reja te politikave tregtare do te mund te planifikoni udhetimin tuaj duke duke shfrytezuar avantazhet e meposhtme: 

  • perdorni kuponin tuaj per  120%** te vleres se tij.
  • Jepjani kuponin tuaj nje personi tjeter: mund ta beni falas duke prenotuar nepermjet qendres tone te kontaktit.
  • Beni nje parablerje duke shrytezuar vleren e kuponit tuaj.

Diferncat e ndryshme qe mund te lindin nga ndryshimet tarifore do t’ju kthehen duke krijuar nje kupon te ri rimbursimi.***

Ju kujtojme se Kuponat e rimbursimit**** te lartpermendur kane qene ne dispozicion per te gjithe biletat apo parablerjet qe jane anulluar per shkak te emergjences Covid19 apo te anulluara nga kompania po ne te njejten periudhe kohore. Kuponi eshte i vlefshem me vleren totale te biletes,perfshire edhe kthimin, per t’u kerkuar brenda 18 muajve nga data e prerjes, per te gjitha linjat, gjithmone sipas disponibilitetit.

 

Book now

 

Shenim: *Per me shume informacion ose per te njohur politikat e te gjitha linjave te kompanise, verifikoni kushtet e pergjithshme.** Ne rast anullimi, 20% te mbivleresimit nuk do te jete e rimbursueshme. *** Diferenca perllogaritet mbi bazen e shumes origjinale te kuponit. **** Verifikoni ne faqen https://www.gnv.it/it/prenota-sereno/refund kushtet per anullimet dhe rimbursimet per peridhen 11.3.2020 - 30.9.2020.

SAFETY MEASURES

#PartiComodoViaggiSicuro con GNV