Zbuloni ofertën

Zbuloni ofertat tona të udhëtimit tani

Punojme per t’ju garantar kushtet me te mira per prerjen e biletes.

Rinovojmë angazhimin tonë që të të garantojmë më shumë mundësi 

Edhe këtë vit rinovojmë politikën tonë tregtare fleksibël!

Nga data 5/12/23, nëse brenda datës 05/03/24 blen një biletë për çfarëdo destinacioni GNV dhe për udhëtime deri në shtator 2024, do të kesh:

 • Mundësi për të blerë me Parashitje*, duke dhënë si kapar vetëm 20%* të vlerës totale të biletës (minimum 50,00 €). Parashitja nuk mund të modifikohet ose të anulohet dhe, nëse nuk e konfirmon, do ta humbasësh të gjithë vlerën e paguar. Penalitetet e anulimit për biletat e blera me parashitje do të zbatohen në bazë të politikës në fuqi në momentin e pagesës, d.m.th. kur konvertohet në biletë përfundimtare.

  *Linja me Shqiperinë  mban  Parashitjen me  10% per prenotime duke filluar nga 7/11/2023.

  Dhe së do te aplikohen penalitete anulimi** si me poshte:

 • 25% nga momenti i rezervimit deri në 20 ditë para nisjes
 • 30% nga 19 ditë deri në 4 ditë para nisjes.
 • 50% nga 3 ditë deri në 2 orë para nisjes
 • 100% më pak se 2 orë nga nisja
 • 100% mbi paradhënien e parashitjes ende jo e konvertuar

**Përjashtohen linjat e Baleareve dhe Shqipëria, për të cilat, për prenotimet duke filluar nga 5/12/2023,  anullimi është falas deri 7 ditë para nisjes; më pas aplikohen  penalet si më posjtë:

 

 • 30% nga 6 dite deri  4 dite perpara nisjes.
 • 50 % nga 3 dite deri  2 ore perpara nisjes
 • 100% me pak se  2 ore nga nisja
 • 100% mbi shumen e hedhur  si parashitje ende te pa konvertuar ne bilete

Per promovimintë Shën Valentinit opsionet dhe parashitjet janë të përjashtuara.

Ju kujtojme:

Nga data 23/11/23, nëse brenda datës 04/12/23 blen një biletë për çfarëdo destinacioni GNV dhe për udhëtime deri në shtator 2024, do të kesh:

 • MUNDËSI për të blerë dhe programuar udhëtimin tënd me anulimin falas të biletës* (deri në 14 ditë para nisjes) në të gjitha linjat.

Apo

 • Mundësi për të blerë me Parashitje*, duke dhënë si kapar vetëm 20%* të vlerës totale të biletës (minimum 50,00 €). Parashitja nuk mund të modifikohet ose të anulohet dhe, nëse nuk e konfirmon, do ta humbasësh të gjithë vlerën e paguar. Penalitetet e anulimit për biletat e blera me parashitje do të zbatohen në bazë të politikës në fuqi në momentin e pagesës, d.m.th. kur konvertohet në biletë përfundimtare.

*Linja me Shqiperinë  mban  Parashitjen me  10% per prenotime duke filluar nga 7/11/2023.

Per promocjonet përfshirë 23/11/2023 dhe brënda  4/12/2023 opsionet dhe parashitjet janë të përjashtuara.

Nga data 07/11/23, nëse brenda datës 22/11/23 blen një biletë për çfarëdo destinacioni GNV dhe për udhëtime deri në shtator 2024, do të kesh:

 • Mundësi për të blerë me Parashitje*, duke dhënë si kapar vetëm 20%* të vlerës totale të biletës (minimum 50,00 €). Parashitja nuk mund të modifikohet ose të anulohet dhe, nëse nuk e konfirmon, do ta humbasësh të gjithë vlerën e paguar. Penalitetet e anulimit për biletat e blera me parashitje do të zbatohen në bazë të politikës në fuqi në momentin e pagesës, d.m.th. kur konvertohet në biletë përfundimtare.

  *Linja me Shqiperinë  mban  Parashitjen me  10% per prenotime duke filluar nga 7/11/2023.

   

  Dhe së do te aplikohen penalitete anulimi** si me poshte:

 • 25% nga momenti i rezervimit deri në 20 ditë para nisjes
 • 30% nga 19 ditë deri në 4 ditë para nisjes.
 • 50% nga 3 ditë deri në 2 orë para nisjes
 • 100% më pak se 2 orë nga nisja
 • 100% mbi paradhënien e parashitjes ende jo e konvertuar

**Përjashtohen linjat e Baleareve dhe Shqipëria, për të cilat, për prenotimet duke filluar nga 7/11/2023,  anullimi është falas deri 7 ditë para nisjes; më pas aplikohen  penalet si më posjtë:

 • 30% nga 6 dite deri  4 dite perpara nisjes.
 • 50 % nga 3 dite deri  2 ore perpara nisjes
 • 100% me pak se  2 ore nga nisja
 • 100% mbi shumen e hedhur  si parashitje ende te pa konvertuar ne bilete

Ju kujtojme:

Per promovimintë Shën Valentinit (nga 14/02 deri në 18/02) opsionet dhe parashitjet janë të përjashtuara.

Për biletat e lëshuara nga 23/10/23 deri në 06/11/23, për udhëtimet nga Nëntor 2023 në shtator 2024, parashitjen parapaguan vetëm 10% dhe anulimin falas të biletës deri në 14 ditë para nisjes në të gjitha linjat, pertej ditës së 14 do te aplikohen penalet si me poshte:

 

 • 30% nga 13 dite deri 4 dite perpara nisjes.
 • 50 % nga 3 dite deri 2 ore perpara nisjes
 • 100% me pak se 2 ore nga nisja
 • 100% mbi shumen e hedhur si parashitje ende te pa konvertuar ne bilete

Book now

Shënime: *Për më shumë informacion, shih Kushtet e Përgjithshme