Bagazhet

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Pasagjerët janë të detyruar, gjatë imbarkimit, t’i drejtohen oficerit të parë të kuvertës, i cili do të organizojë shoqërimin te Kryekomisari.
Të gjitha armët e ftohta dhe/ose të zjarrit në posedim të pasagjerëve, do t’i dorëzohen Kryekomisarit, i cili do t’i ruajë në kasafortë gjatë gjithë kohëzgjatjes të udhëtimit.
Ato do t’i kthehen pasagjerit, vetëm pasi të zbresin të gjithë pasagjerët.

Në rast se do t’ju humbasë  ndonjë  send personal në bordin e anijes, duhet t’i drejtoheni recepsionit dhe të  informoni Kryekomisarin.
Në rast se vëreni që ju ka humbur ndonjë send personal, vetëm pasi keni zbritur nga anija, atëherë keni mundësi të dërgoni një e-mail në adresën lostandfound@gnv.it, duke vendosur numrin e biletës GNV, udhëtimin dhe datën e udhëtimit, numrin e kabinës apo të kolltukut ku jeni vendosur gjatë udhëtimit, përshkrimin e sendit të humbur, emër mbiemër, numrin e telefonit dhe adresën tuaj.
Do t’ju kontaktojmë , nëse e gjejmë  sendin tuaj.

Jo.
Bagazhi i dorës duhet të përmbajë vetëm sende personale.
Çdo pasagjer mund të marrë me vete si bagazhe dore deri në dy valixhe.