Ndryshimi dhe anulimi para nisjes

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Anulimi i biletës së blerë në sitin GNV apo nëpërmjet Qendrës Kontaktuese (Contact Center), mund të kërkohet në Informacion dhe Rezervimet.
Anulimi i biletës së blerë në agjensitë e udhëtimit dhe në ato online (Olta), mund të kërkohet në agjensinë ku e keni blerë.
Anulimi i biletës së blerë në biletaritë portuale, mund të kërkohet në biletaritë ku e keni blerë, ose në Informacion dhe Rezervimet dhe pastaj të tërhiqni rimbursimin në biletari.

  • Zero penale ( deri 4 ditè para nisjes) pèr prenotimet nga 26/10/2020 deri 31/07/2021
  • 50% deri në 3 ditë e 2 orë para nisjes
  • 100% më pak se 2 orë para nisjes
  • 100% në tarifën e rezervimit paraprak ende të pakonvertuar.

Nuk parashikohet anulimi i pjesshëm i biletës, prandaj anulimi i referohet biletës së plotë.

Pèr prenotimet brenda datès 31/07/2021, nuk ka kosto modifikimi pèr bileten me pèrjashtim tè linjave Sete-Tanger dhe Sete-Nador.
Biletat e lëshuara me një tarifë të veçantë vajtje ardhje mund të ndryshohen njëkohësisht me pagesë të tarifës fikse në të dyja biletat.
Çfarëdo ndryshimi në biletën e lëshuar, nuk ju jep të drejtë për rimbursim, ndërkohë që është e detyrueshme pagesa e shtesës së biletës që ndryshohet, nëse ndryshimi përfshin një sistemim dhe/ose një çmim më të lartë.

Të gjitha biletat mund të ndryshohen para regjistrimit (check-in), përmes Qendrës Kontaktuese (Contact Center) GNV, duke paguar me kartë krediti, ose nëpërmjet një Agjensie udhëtimi.
Në biletaritë portuale, ju mund të ndryshoni vetëm biletat e blera nëpërmjet Qendrës Kontaktuese (Contact Center) ose Agjensisë së udhëtimimeve.
Ndryshimet gjatë regjistrimit (check-in) nuk lejohen.
Biletat e blera paraprakisht, mund të ndryshohen vetëm pasi të jetë paguar shuma e plotë.

Ndryshimi i modelit dhe/ose targës së automjetit nuk përfshin shpenzime shtesë, nëse automjeti i ri hyn në të njëjtën kategori të rezervuar më parë. Në këtë rast, mjafton të na njoftoni modelin e ri dhe targat dhe ne do të përditësojmë të dhënat falas.
Në rast se automjeti i ri ka përmasa më të mëdha se ato të rezervuara, do të aplikohet një shtesë e dhënë nga tarifa dhe mundësia e hapësirës në kohën e ndryshimit.

Po, do të merrni një biletë të re në e-mail që do të zëvendësojë të mëparshmen.

Biletat janë personale, megjithatë ju mund të ndryshoni emrin, duke paguar ndonjë shtesë tarifore.

Për anulimin, ju duhet të na dërgoni një kërkesë me ankim në Informacion dhe Rezervimet, duke specifikuar numrin e biletës që dëshironi të anuloni.
Në rast vajtje ardhje, është e nevojshme të specifikoni nëse dëshironi të anuloni vetëm një rrugë apo të dyja.
Ose mund ta anuloni biletën në këtë faqe në: MANAGE BOOKING 
Kërkesa duhet të pranohet brenda dy orëve përpara nisjes së rezervuar.

Çdo ndryshim në biletën e lëshuar, nuk ju jep të drejtë për rimbursim, ndërkohë që është e detyrueshme pagesa e shtesës së biletës që ndryshohet, nëse ndryshimi përfshin një sistemim dhe/ose një çmim më të lartë.