Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Sigurimi: asistenca për pasagjerët 2019

Polica e Sigurimit 6003000456/Y

SI DUHET TË VEPRONI NË RAST AKSIDENTI

Në rast të një aksidenti kontaktoni MENJËHERË Qendrën Operative të Kompanisë, e cila është në shërbim 24/24 në 365 ditët e vitit, në këtë numër pa pagesë:

Numër pa pagesë nga Italia: 800 894152

Numër pa pagesë nga jashtë: +39 0399 890723

Filo Diretto Assistance

Insurance BOOK SAFE

Insurance BOOK SAFE

BOOK SAFE is the new insurance that allows you to buy your ticket without worries. The policy provides for full health care and reimbursement of cancellation fees, including for cases of COVID-19 infection. Your luggage is also insured.

If your ticket has been purchased before 8 June 2020 by taking out Travel, Baggage and Passenger Assistance Insurance and has subsequently been reimbursed with a COVID-19 coupon; at the moment  of your future issue with a coupon code, you will have included free of charge the specific emergency guarantees COVID-19 

DISCOVER WHAT’S NEW

Appendix 5

Appendix 7

INSURANCE PREMIUM PER ROUTE

€ per way per person according to the route

Genoa - Palermo € 12,50
Genoa - Porto Torres/Olbia € 11,50
Naples - Palermo € 11,50
Civitavecchia - Termini Imerese € 11,50
Genoa - Tunis € 12,50
Palermo - Tunis € 10
Bari - Durres € 10
Genova - Tangier Med € 12,50
Sète - Nador € 12,50
Sète - Tangier Med € 12,50
Barcelona - Tangier Med € 11,50
Barcelona - Nador € 11,50
Genoa - Barcelona € 11,50
 

€ 3,50 per child (up to 12 years) in the household on all lines

For children aged 0 - 12, there is a reduction in premium that may only be applied if the entire family purchases this policy, at the same time, when booking the ticket. Otherwise, if a member of the household is added after the ticket is booked, the premium that must be paid is the full fee per person.

Download insurance condition

Pagesa maksimale e çmimit të biletës – Përjashtimi nga mbulimi në sigurim.

Formula e Rreziqeve të Renditura (përfshin mbulimin për aktet terroriste në vendin e nisjes, 3 ditë para nisjes).

Sigurimi është i vlefshëm:

48 orë para nisjes dhe 10 ditë pas zbritjes në vajtje.
12 orë para nisjes dhe 48 orë pas zbritjes në kthim.

 • maksimumi deri në 500€
 • kufiri prej 400€ për objekt
 • rinxjerrja e dokumenteve dhe shpenzimet e nevojshme 300€

Sigurimi është i vlefshëm 48 orë para nisjes dhe 10 ditë pas zbritjes në vajtje.
12 orë para nisjes dhe 48 orë pas zbritjes në kthim

 • këshillime telefonike
 • njoftimi i mjekut
 • dërgimi i mjekut
 • dërgimi i ambulancës
 • transferimi i pacientit
 • rehabilitimi i pacientit
 • kthimi i parakohshëm
 • kthimi i bashkëudhëtarëve
 • kthimi i fëmijëve të mitur
 • bashkimi familjar
 • dërgimi i ilaçeve
 • përkthyesi jashtë vendit
 • parapagimi i shpenzimeve të nevojshme 8,000€
 • shpenzime telefonike 100€
 • shpenzimet për kërkim shpëtim 1,500€
 • depozitimi paraprak i gjobës jashtë shtetit 25,000€
 • rimorkimi i automjeteve 350€
 • kthimi në shtëpi nga një aksident 500€
 • monitorimi spitalor
 • transporti i kufomës
 • vazhdimi i qëndrimit

Vlefshmëria 48 orë para nisjes dhe 10 ditë pas zbritjes në vajtje.
12 orë para nisjes dhe 48 orë pas zbritjes në kthim.

 • asistenca në rrugë dhe rimorkimi
 • dërgimi i pjesëve të këmbimit
 • kthimi në vendbanim
 • vazhdimi i udhëtimit/zëvendësimi i automjetit
 • kthimi i të siguruarit dhe pasagjerëve të tjerë
 • shpenzimet e rimarrjes të automjetit
 • shpenzimet e hotelit
 • shofer
 • parapagimi i shpenzimeve të nevojshme
 • depozitimi paraprak i gjobës

 • këshillime telefonike
 • dërgimi i mjekut
 • transportimi me ambulancë
 • asistencë infermierike 200€
 • rimbursimi i shpenzimeve mjekësore 200€
 • dërgimi i ilaçeve
 • caktimi i takimit me mjekun
 • sistemi shëndetësor i konvencionuar

Rimbursimi i 2 orëve të punës për:

 • hidraulik
 • elektricist
 • farkëtar
 • shpenzimet e hotelit
 • sigurimi i shtëpisë

Vlefshmëria 48 orë para nisjes dhe 24 orë pas zbritjes në vajtje.
12 orë para nisjes dhe 48 orë pas zbritjes në kthim.

 • maksimumi deri në 1,000€ për Itali - 2,000€ jashtë vendit
 • rimbursimi prej 500€ deri në 60 ditë pas kthimit për shpenzimet mjekësore nga aksidenti
 • pjesa e zbritshme për aksident 30€

E vlefshme 48 orë përpara nisjes dhe 12 orë pas zbritjes në vajtje.
12 orë para nisjes dhe 48 orë pas zbritjes në kthim.

 • maksimumi deri në 10,000€
 • pjesa e zbritshme IP 10%
 • kufiri i moshës 75 vjeç

€ për rrugë për person sipas rrugës

Gjenove - Palermo € 9
Gjenove - Porto Torres/Olbia € 7,50
Naples - Palermo € 7,50
Civitavecchia - Termini Imerese € 7,50
Gjenove - Tunis € 9
Palermo - Tunis € 6
Bari - Durres € 6
Gjenove - Tangier Med € 9
Sète - Nador € 9
Sète - Tangier Med € 9
Barcelona - Tangier Med € 7,50
Barcelona - Nador € 7,50
Gjenove - Barcelona € 7,50
 

€ 2,50 për fëmijë (deri në 12 vjec) për njësi familjare në të gjitha linjat